Kraj kulture z zgodovino

Baročno podobo je gradič Tabor, kot se posestvo tudi imenuje, dobil v 17. stoletju. Grad Tabor je imel srednjeveškega predhodnika v Dobri pri Klausenbachu. Mejni grad Dobra je bil prvotni sedež istoimenskega zemljiškega gospostva.Kronologija gospostva Dobra in gradu Tabor

Dobra, Neuhaus, Vasdobra/Tabor

 • 1213

  Prva omemba kot terram de Dobra.
 • 1271

  Castrum Dobra v lasti rodbine Geregye.
 • 1387

  Posest z gradom postane last rodbine Széchy.
 • 1469

  Grad Dobra delno uničen v napadu, začetki utrdbe Tabor.
 • 1535

  Štefan III. Széchy je umrl brez moških potomcev.
 • 1540

  Poroka Štefanove hčerke Margarete Széchy z grofom Nikolajem Salm in Neuburgom.
 • 1565

  Posest Dobra dobita Marija Magdalena Széchy in njen soprog Ladislav Popel-Lobkowitz.
 • 1607

  Poroka med Evo Popel-Lobkowitz in Francem II. Batthyányjem. Batthyányji postanejo lastniki posesti.
 • 1690

  Franc Jullok je bil zastavni lastnik na gradu Tabor.
 • 1732

  Po smrti Sigmunda I. Batthyányja si družinsko posest razdelijo tri linije njegovih potomcev. Dobro prevzamejo Sigismundovci. Tabor ponovno vključen v gospostvo Dobra.
 • 1831

  Grajski gospod je bil poznejši ministrski predsednik Ludvik Batthyány.
 • 1836

  Grad Dobra se opisuje kot stari, trdni grad.
 • 1850

  Kastelan (upravnik) na gradu Tabor je bil Janez Unger.
 • 1861

  Grad Tabor je sedež gospostva Dobra Franca Batthyányja.
 • 1869

  Grad Dobra je opisan kot ruševina.
 • 1994

  Tomaž Batthyány proda grad Tabor Andreasu Coutinhoju.
 • 1998

  Naravni park Raab je pridobil grad Tabor.
 • 2017

  Javni sklad EFIS je postal lastnik gradu Tabor.

Pozni srednji vek je bilo nemirno obdobje. Na meji med Avstrijo in Madžarsko so si stali naproti mogočni obrambni gradovi. Gradove z okoliškimi posestmi (grajske posesti) so podeljevali kralju zvestim plemiškim rodbinam. Grad Dobra je bil eden madžarskih obrambnih in kraljevih gradov.

Obrambna zasnova je imela v jedru dvorano, kapelo, stolpe in obzidje. Na najvišji točki se je nahajala s predgradjem obdana trdnjava brez notranjega dvorišča. Masivni zidovi so bili zgrajeni iz bazalta. Osrednja vojna naloga utrdbe je bila omejiti dostop skozi dolino potoka Klausenbach.

Ogrska plemiška rodbina Széchy je zaznamovala to območje v srednjem veku. V lasti je imela zemljiška gospostva Dobro, Gornjo Lendavo in Mursko Soboto. Z dedovanjem, delitvijo posesti in porokami so v nadaljevanju nastajala nova lastniška razmerja. Rodbina Széchy (tudi: Szécsy, Szécsi, Seči) izvira iz kraja Rimavská Seč v današnji Slovaški.

V 14. stoletju se je rodbina razdelila na dve liniji: Széchy iz Gornje Lendave in Széchy iz Rimaszécha. Peter Széchy se je okoli 1365/66 nastanil v Gornji Lendavi. Njegov sin Nikolaj je kot palatin 1385 in 1386 zasedal najvišjo podeljeno funkcijo v madžarskem kraljestvu. Leta 1387 si je od kralja pridobil gospostvo in mejni grad Dobro, ki ga je odvzel štajerski rodbini Kapfenstein.

Začetek gradu Tabor naj bi bil povezan s to provizorično obrambno zgradbo Ulrika Pesnitzerja. Zgodovinsko ni dokazano, da bi se ta utrdba nahajala točno na lokaciji današnjega gradu Tabor, zaradi česar ostaja nerazjasnjena trditev, da je Tabor Ulrika Pesnitzerja predhodnik Tabora, ki ga je zgradila rodbina Batthyány.

Marija Magdalena Popel-Lobkowitz, lastnica gradu Dobra koncem 16. stoletja, je podpirala protestantizem v Dobri. Gospostvo Dobra je postalo zatočišče pregnanih štajerskih protestantov.

Rodbina Batthyány je leta 1524 kot kraljevi dar prejela gospostvo Güssing (madž. Németújvár). Franc II. Batthyány (1573 ali 1577‒1625) je Evo Popel-Lobkowitz, hčerko Marije Magdalene, spoznal okoli leta 1603. Poroka je potekala 16. julija 1607 na Dobri. Adam I. Batthyány (1609‒1659), edini moški naslednik Franca II. in Eve Batthyány, je bil vzgojen v duhu reformacije.

Njegova mati Eva je umrla na Dobri 21. novembra 1640. Spomladi 1641 se je Adam sporazumel s sestrama o delitvi dediščine. Gospostvo Dobra je tako v enakih delih pripadlo Adamu in njegovi sestri Barbari (por. Forgách). Grad Dobra je postal sedež uprave pod nadzorom oskrbnika (kastelana).

Podeželsko posestvo Tabor je bilo po delitvi v tri grofovske linije Batthyányjev pri vnovični delitvi posesti leta 1732 ponovno vključeno v gospostvo Dobra.

Dvonadstropna zgradba iz 17. stoletja kaže kavljasto obliko tlorisa. Portal vodi na notranje dvorišče, ki je proti severni strani odprto. Polkrožno zaobljene arkade z grbom grofa Batthyányja so bile odkrite leta 1968.

Temelji okroglega stolpa, ki se navezuje na arkade, bi lahko bili iz 15. stoletja.

Grad Tabor je bil od 2002 izdatno saniran in preoblikovan v sodobno, usklajeno prizorišče oper na prostem. Da bi okrepili svojo specializacijo za izvajanje oper na prostem in tudi medijsko jasneje opozorili na uspeh programa pri publiki, so leta 2007 z jOPERO ustanovili novo, sodobno blagovno znamko. V kratkem času se je prizorišče dogodkov – grad Tabor – uveljavilo kot pomembna kulturna institucija svoje širše okolice.