Največji baročni grad v Sloveniji

Grad na Goričkem, nekdaj Gornja Lendava, velja za največji grajski kompleks v Sloveniji. Zgrajen na vrhu hriba (320 m nadmorske višine) iz bazaltnega groha (tufa) objema prostorno terasasto dvorišče in se kaže v raznoliki podobi starejših in novejših prezidav ter dograjevanj.Kronologija gradu Grad na Goričkem

Grad, Gornja Lendava, Felsőlendva, Oberlimbach

 • 1208

  Kralj Andrej II. podeli fevd Lyndwo Nikolaju iz Železnega.
 • 1271

  Prva omemba gradu Limbuh.
 • 1275

  Kralj Ladislav IV. potrdi posest Amadéju iz rodbine Gutkeled.
 • 1307–1342

  Nikolaj iz rodbine Amadé Gudkeled razširi posest do reke Mure (Belmura z Mursko Soboto).
 • 1358

  Kralj Ludvik I. Anžuvinski posest podari palatinu Nikolaju Kontu.
 • 1363

  Omemba kastelanov iz Gornje Lendave (castellanus de Fullyndua).
 • 1365-1366

  Rodbina Széchy dobi in prevzame posest od kralja Ludvika I. Anžuvinca.
 • 1391

  Kralj Sigismund podeli Széchyjem patronat nad opatijo Monošter.
 • 1415

  Prva omemba kot Felseu-Lendva.
 • 1535

  Umre Štefan, zadnji moški potomec gornjelendavske veje rodbine Széchy.
 • 1570

  Gornjo Lendavo prevzame Tomaž III. Széchy iz družinske veje Rimaszéch ter si jo deli z Marijo Magdaleno iz gornjelendavske veje in njenim soprogom.
 • 1607

  Del Széchyjeve posesti po poroki pripade rodbini Batthyány.
 • 1669

  Lastniki gradov Gornja Lendava in Murska Sobota so Peter, Gašper in Jurij Széchy de Rimaszéch.
 • 1685

  Umre zadnji moški potomec rodbine Széchy, Peter V.
 • 1689

  Lastnik delov posesti postane po poroki rodbina Nádasdy.
 • 1730

  Lastnik gospostva Gornja Lendava z gradom je grof Leopold Nádasdy.
 • 1836

  Na gradu je umrl madžarski skladatelj klasične dobe Johannes Spech.
 • 1856

  Grad kupi princ Moritz Joseph Johann Dietrichstein.
 • 1864

  Grad kupi Edvard Almásy.
 • 1867

  Na gradu se rodi Jurij Almásy, znani zoolog, etnograf in raziskovalec Azije.
 • 1872

  Grad kupi grof Teodor Széchenyi.
 • 1919

  Lastnik gradu je grof Béla Batthyány.
 • 1929

  Grad kupi podjetnik Geza Hartner iz Murske Sobote.
 • 1945

  Na gradu se nekaj časa zadržuje vojska Rdeče armade.
 • 1946

  Nacionaliziran in v lasti Federativne ljudske republike Jugoslavije.
 • 1952

  Grad in naselje sta iz Gornje Lendave preimenovana v Grad.
 • 1982

  Grad je družbena lastnina Krajevne skupnosti Grad.
 • 1999

  Kulturni spomenik državnega pomena v lasti Republike Slovenije.
 • 2004

  Grad s parkom je predan v upravljanje Krajinskemu parku Goričko.
 • 2016

  Republika Slovenija odplača obveznosti iz denacionalizacije.

Najstarejši grajeni stavbni element so ostanki obrambnega stolpa, ki mu je bilo dozidano obzidje. To je ohranjeno jedro romanskega gradu, ki je stal na skalnem platoju današnjega notranjega grajskega dvorišča.

V zgodnjem 14. stoletju zgrajeno obzidje za boljšo obrambo krasijo strelne line današnjega zahodnega trakta. Na severozahodnem delu so pozidali obzidje z mogočnim zgodnjegotskim portalom. Še danes se vidijo sledovi sistema dvižnega mehanizma v ohranjenih odprtinah za vrvi in žlebastem utoru za leseno padno mrežo.

V 15. stoletju se je nadaljeval stavbni razvoj grajskega jedra z izgradnjo vzhodnega trakta in severnega obzidja. Iz obdobja konca 14. in prve polovice 15. stoletja je bila odkrita rjavo žgana pečnica pravokotne oblike z motivom viteza na konju v boju z zmajem, ki je na ogled na stalni razstavi o zgodovini gradu Grad v predprostoru grajske kapele.

16. stoletje je zaradi turške nevarnosti in kmečkih uporov prineslo v kompleks velike gradbene spremembe.

Novi lastniki Batthyányji so grad v 17. stoletju iz srednjeveško-renesančne trdnjave začeli preoblikovati v reprezentančno baročno domovanje.

Najobsežnejše prezidave in transformacija v enovito baročno obliko dvorca so potekale od leta 1720 dalje. Novi lastniki Nadasdyji so porušili celotno srednjeveško jedro na vrhu skalnega platoja, oba palacija, kapelo in bergfrid. Reprezentančni prostori, ki so se predhodno nahajali v porušenem grajskem jedru, so bili urejeni v drugem nadstropju novega zahodnega in severnega trakta. Obokali so kleti, dvoriščno stran traktov pa so poenotili z arkadnimi hodniki.

Zadnjo etapo baročne prenove predstavlja gradnja jugozahodnega trakta s kapelo v zgornji etaži obrambnega polkrožnega renesančnega stolpa. Zvonik grajske kapele je bil zgrajen 1751.

Széchenyji so bili lastniki gradu v zadnji četrtini 19. stoletja. Obnovili so glavno južno fasado, jo opremili z rustiko in nad vhod namestili družinski grb.

Grad je bil v času med obema svetovnima vojnama v lasti industrialca Geze Hartnerja.

Po drugi svetovni vojni, med katero je grajske prostore zasedala sovjetska vojska, ki je na zidu zapustila grafit v cirilici, pa se je začelo propadanje spomenika.

Okolico gradu obdaja grajski park v angleškem slogu, v katerem poleg domačih uspevajo tudi eksotične vrste drevja. Glavna dovozna pot pelje mimo grajske pristave iz 18. stoletja, obnovljene v 19. stoletju.

Od grajske stavbe 2 km oddaljena kripta oziroma klasicistična grobnica je iz sredine 19. stoletja.