1687–1934

Madžarska plemiška rodbina Szapáry je imela v lasti soboški grad skoraj 250 let. Od konca 17. stoletja, ko je Peter Szapáry kupil mesto Murska Sobota s 40 okoliškimi kraji in gradom, so tukaj bivali njegovi nasledniki, ki so nosili naziv grofov Murske Sobote in Szápárja in Széchiszigeta.

Peter Szapáry (1630–1699/1703) velja za začetnika plemiške rodbine Szapáry. Leta 1657 je v bitki s Turki pri Csákvárju padel v turško ujetništvo, od koder so ga po štirih letih rešili z odkupnino. Zbrani in neporabljeni denar ter lojalnost do habsburškega cesarskega dvora so njemu in njegovim potomcem prinesli mnoge koristi in pomembne državne službe.

Kupil je posestvi Murska Sobota in Széchisziget ter leta 1690 od kralja Leopolda I. dobil naziv barona. Petru Szapáryju in soprogi Sofiji (Zsófia) Egresdy se je rodilo 10 otrok, med njimi tudi Nikolaj (Miklós) Szapáry (1680–1733) in Peter (Péter) Szapáry (1690–okoli 1753).

Leta 1722 sta njegova sinova Peter ml. in Nikolaj od kralja Karla III. dobila grofovski naziv, ki se prenaša na moške potomce. Ti so zasedali visoke državniške, politične in akademske funkcije. Bili so guvernerji Reke, veleposlaniki, ministrski predsednik Madžarske, vodja znanstvene akademije, meceni kulture in znanosti ter veliki zbiratelji umetnin.

Peter Szapáry se je okoli leta 1710 poročil z baronico Terezijo Balassa. V zakonu se jima je rodilo sedem otrok. Od najmlajšega otroka, Janeza (János) Szapáryja (1723–1796), izvira nadaljnja veja soboške grofovske družine Szapáry. Rodil se je na Dunaju in je bil zelo izobražen, razgledan človek.

Ukvarjal se je s književnostjo, z znanostjo in verskimi vprašanji, več njegovih del je natisnjenih v nemškem in latinskem jeziku. Njegovo razgledanost in načitanost je zelo cenil tudi kralj Jožef II. Habsburški (1780–1790), ki ga je leta 1788 imenoval za guvernerja Reke (Rijeka, Fiume).

Janez Szapáry se je poročil z grofico Anno Marijo Erdődy. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, Pavel (Pál) Szapáry (1753–1825), ki je ostal neporočen, in Jožef (József) Szapáry (1754–1822).

Jožef Szapáry se je poročil dvakrat. S prvo soprogo sta imela štiri otroke. Po njeni smrti se je v drugo poročil z grofico Mario von Gattenburg. Rodilo se jima je osem otrok. Tretji otrok je bil Anton (Antal) Szapáry (1802–1883), začetnik še danes živeče murskosoboške veje.

V revolucionarnih letih 1848/1849 se je boril na strani madžarskih revolucionarjev. Po avstrijsko-ogrski pogodbi je bil leta 1867 med organizatorji kronanja Franca Jožefa za ogrskega kralja. V zakonu Antona Szapáryja in Auguszte Keglevich so se rodili trije otroci.

Sin Géza (1828–1898) se je leta 1861 poročil z grofico Mario Jusztino Győry (1840–1908). V zakonu so se jima rodili štirje otroci.

Starejši sin grofa Géze Ladislav Szapáry (1864–1939) je bil zadnji lastnik gradu v Murski Soboti. Bil je doktor prava, med leti 1896 in 1903 je bil guverner Reke, med 1922 in 1924 pa veleposlanik Madžarske v Londonu. Leta 1910 se je poročil z grofico Irene Ungnad von Weissenwolf. Otrok nista imela. Življenje je tragično sklenil leta 1939, ko je na Dunaju naredil samomor.

Pavel Szapáry (1873–1917), Ladislavov mlajši brat, je bil prav tako guverner Reke v letih 1905–1906. Leta 1898 se je poročil z grofico Mario Ludovico Stanislavo Przezdziecko, s katero sta imela tri otroke.